Pratite nas


       

Prvi 100 % PHF klub u Distriktu


 

Kalendar

   
RC Beograd
   
Drugi klubovi
   
District 2483
   
RI

Želite da postanete Rotarijanac?


Postavite sebi sledeća pitanja:


Da li je istinito?


Da li je pošteno prema svima?


Da li će proisteći dobra volja i prijateljstvo?


Da li je korisno za sve?


Ukoliko ste uspešni u svojoj profesiji, radite u skladu sa ovim načelima, imate dovoljno za sebe i želite da pomažete drugima koji nemaju i kojima je potrebna pomoć, želite da steknete nove prijatelje širom sveta, da se družite sa liderima i unapređujete svoju zajednicu i sebe, i zainteresovani ste da postanete član prvog kluba u Srbiji, Rotari kluba Beograd, budite slobodni da nas kontaktirate.

Oblasti delovanja Rotarija


Monografija kluba


 

Nedeljni sastanci


RC Beograd se sastaje

četvrtkom u 20:00

u hotelu Hyatt u Beogradu (Milentija Popovića 5)

Kontakt podaci


Kursulina 14, 11000 Beograd

fiksni: +381 11 2440 440

e-mail: office@rotarybeograd.org

Šta je Rotari?


"Rotari je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom sveta u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svetu" (ABC's Rotary C. Docherman)

Organizaciju Rotary International, koja danas u celom svetu okuplja oko 1 milion i 200 hiljada lidera u svojim profesijama osnovao je Paul Harris, ugledni advokat iz Čikaga, 1905 godine, sa nekolicinom svojih prijatelja i kolega, uspešnih poslovnih ljudi iz drugih blasti.


ROTARIJANCI se rukovode sa četiri osnovna principa da bi ostvarili ideal visokih etičkih standarda i služenja:

 1. CILJ ROTARIJA
 2. PRINCIP KLASIFIKACIJE
 3. AVENIJE SLUŽENJA
 4. TEST ČETIRI PITANJA

ROTARY je međunarodna humanitarna i servisna organizacija. Ljudi u Rotariju su poslovni i profesionalni lideri koji dobrovoljno posvećuju svoje vreme da pomognu drugima u svojim lokalnim zajednicama, kao i u celom svetu. Prvi put formulisan 1910. godine CILJ ROTARIJA je da podržava i očuva ideal služenja kao uslov za svaki poduhvat.

KLASIFIKACIJA je zasnovana na ideji osnivača koji su želeli da naprave reprezentaciju ljudi iz svih oblasti poslovanja, profesija i institucija u zajednici. Klasifikacija predstavlja osnovno zanimanje ili delatnost organizacije za koju Rotarijanac radi ili aktivnost koju on obavlja na svom poslu.

Rotari klub Beograd ostvaruje aktivnosti u rotarijanskih pet avenija služenja, koji su filozofski i praktični okvir za rad ovog kluba, i to:

 1. Služenje Klubu, kao prva avenija služenja, uključuje aktivnosti svakog člana koje preduzima unutar ovog kluba, kako bi pomogao da klub funkcioniše uspešno;
 2. Služenje u struci, kao druga avenija služenja, ima svrhu da promoviše visoke etičke standarde u poslu i struci, prepoznavajući vrednost svih dostojnih zanimanja, te da neguje ideal služenja kao težnju svakog od tih zanimanja, što podrazumeva da se članovi u ličnom, i u poslovnom životu rukovode principima Rotarija;
 3. Služenje zajednici, kao treća avenija služenja, obuhvata raznovrsne aktivnosti koje preduzimaju članovi, samostalno ili zajedno sa ostalima, radi unapređenja kvaliteta života građana koji žive u njihovoj lokalnoj zajednici;
 4. Međunarodno služenje, kao četvrta avenija služenja, obuhvata one aktivnosti koje članovi preduzimaju da bi unapredili međunarodno razumevanje, dobru volju i mir, kroz negovanje poznanstva sa ljudima iz drugih zemalja, upoznavanje sa njihovom kulturom, običajima, dostignućima, težnjama i problemima, proučavanjem, dopisivanjem i saradnjom u svim klupskim aktivnostima i projektima koji se preduzimaju radi pomoći ljudima u drugim zemljama;
 5. Služenje novim generacijama, kao peta avenija služenja, podržava sve pozitivne promene koje preduzimaju omladina i mladi kroz razvijanje liderskih aktivnosti, uključivanja u projekte služenja lokalnoj ili međunarodnoj zajednici, i razmenu programa, koji obogaćuju i neguju mir u svetu i kulturno razumevanje.

TEST ČETIRI PITANJA osmislio je Rotarijanac Herbert J. Tejlor 1932 godine. Ovaj etički kodeks od 24 reči (na engleskom jeziku), koji su zaposleni u njegovoj firmi morali da poštuju u svom poslovanju i profesiji, Rotary je 1943. godine usvojio i preveo ga na preko 100 jezika, a štampao preko 1000 različitih izdanja o Testu četiri pitanja.

Za sve o čemu mislimo, govorimo, ili radimo, moramo znati odgovore na pitanja:

 • DA LI JE ISTINA?
 • DA LI JE POŠTENO PREMA SVIMA?
 • DA LI GRADI DOBRU VOLJU I PRIJATELJSTVO?
 • DA LI JE KORISNO ZA SVE?

Rotari istorija


ROTARI je ,,rođen’’ u Dirborn ulici u centru Čikaga, Ilinois, SAD, u sobi broj 711 – kancelariji inženjera Gasa Lera, gde je održan prvi sastanak Pola Harisa i njegovih prijatelja, na kom su razgovarali i razmatrali ideju o osnivanju Kluba za profesionalce i poslovne ljude.
Ova značajna soba je demontirana, rekonstruisana i danas se nalazi u Svetskom sedištu ROTARY INTERNATIONALE, u zgradi sa 18 spratova i 37 000 kvadratnih metara poslovnog prostora, u Evanstonu, u okolini Čikaga.

ZVANIČNA ZASTAVA ROTARIJA usvojena je na Konferenciji u Dalasu, Teksas, SAD, 1929. godine. Zastava je bele boje, a na sredini se nalazi zvanični amblem Rotarija – zupčanik u zlatnoj boji. Četiri udubljenja na obodu zupčanika su kraljevsko plave boje. Reči ROTARY i INTERNATIONAL koje se nalaze na vrhu i dnu udubljenja  su takođe zlatne boje. Osovina i žljeb za osovinu su bele boje. Prva Rotari zastava zavijorila se u Kanzas Sitiju, Misuri, SAD, u januaru 1915. godine.

ZVANIČNI AMBLEM ROTARIJA – TOČAK dao je čikaški Rotarijanac Montag Ber. On je po profesiji bio graver i nacrtao je simbol Rotarija: jednostavan točak seoskih kola sa nekoliko linija koje su označavale prašinu i pokret. Tek 1923. godine, Organizacija ROTARY INTERNATIONAL prihvatila je jedinstveno rešenje za amblem – zupčanik sa 24 zupca i šest paoka. Grupa inženjera je prokomentarisala ovo rešenje tvrdeći da zupčanik bez žleba za osovinu ne može da funkcioniše. Iste godine rešenju je dodat žleb za osovinu i od tada imamo amblem koji je zvanično prihvaćen kao amblem ROTARY INTERNATIONALE.

ZVANIČNA HIMNA RI je prearanžiran marš iz Betovenove uvertire koja u originalu glasi:
BEETHOVEN’S EGMONT OVERTURE, op. 84

ROTARI je prvi put usvojio naziv ROTARY INTERNATIONAL 1922. godine. Pre toga se zvao
Međunarodna organizacija Rotari klubova.

ROTARI je prvi put dodelio priznanje PAUL HARRIS FELONY 1957. godine. Ovo priznanje se dobija za priloge veće od hiljadu dolara.

POLIO PLUS je najmasovniji projekat Rotarija koji je usmeren ka iskorenjivanju poliomijelitisa u svetu. Njime se realizuje zaštita dece i od pet drugih smrtonosnih dečjih bolesti, što je označeno rečju ,,plus’’. Nijedna druga nevladina organizacija nikada nije sebi postavila ovako ambiciozan cilj kao što je Polio Plus program. Ovaj program se može smatrati najvećim humanitarnim projektom koji je svet ikada video.

ROTARI klub koji je prvi počeo sa održavanjem sastanaka svake nedelje bio je Rotari Klub broj 3, u Ouklandu, Kalifornija, SAD.

ROTARACT  je osnovan 1968. godine odlukom Rotary Internationale, a prvi klub koji je okupljao mlade ljude sa liderskim sposobnostima, u uzrastu između 18 i 30 godina, osnovao je Rotari klub Šarlot Sever iz Šarlota, Severna Kalifornija, SAD, 1995. godine.