Skip to main content

O nama

Rotari klub Beograd pripada i radi u okviru Rotari Distrihta 2483, koji čine ukupno više od 60 klubova iz Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Klub je najstariji Rotari klub na našim prostorima, koji je značajno doprineo razvoju i širenju Rotarijanstva i sproveo veliki broj humanitarnih i drugih društveno korisnih akcija.

RotariBG rodoslov 1

Rodoslov Rotarija u Srbiji i Crnoj Gori

Klub u ovom trenutku čine uglavnom: vlasnici uspešnih malih i srednjih kompanije širokog spektra delatosti (građevine, arhitekture, mašinstva, saobraćaja, računarstva, telekomunikacija, hemijske industrije, medija  itd), zatim direktori i menadžeri iz velikih domaćih i svetskih kompanija, bankari, ugledni advokati, konsultanti, kulturni i sportski radnici idr

Klub trenutno ima 22 člana koje možete videti na stranici ovoj stranici.

Rotari klub Beograd je osnivač i izdavač magazina Srpski Rotar, koji je izlazio od 2012-2021 godine. Sva izdanja možete da pregledati on line na našem sajtu

2012. godine smo proslavili jubilarnih 20 godina od osnivanja, kojim povodom smo izdali monografiju Rotari klub Beograd - 20 godina reosnivanja Rotarija u Srbiji, koju, takođe možete čitati on line na našem sajtu.

PRIZNANJA

100PH

Nosilac Service Above Self Award, najvećeg priznanja u Rotariju je naš član Dragan Brajer, charter predsednik RC Beograd. Ovo priznanje je prvo je takvo priznanje na našim prostorima od osnovanja Rotarija. Priznanje je dodelio Predsednik RI za 2013/2014 Ron Burton za izuetan višedecenisjki doprinos Rotariju i zajednici.

Svi članovi kluba su nosioci priznanja PAUL HARRIS što klub čini 100% Paul Haris Fellow Club:

Rotari klubovi kojima smo kumovali:

ROTARI KLUB BEOGRAD je osnivač ROTARAKT kluba Beograd 1994. godine

Rotari klubovi s kojima imamo prijateljske odnose:

Rotari klub Beogad je osnovan 1928. kao jedan od dva prvoosnovana Rotari kluba u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (od 1929. do 1941. Kraljevina  Jugoslavija).

Prvi (Charter) predsednik RC Beograd bio je Ferdinand Gramberg, industrijalac i humanista. Kao znameniti članovi u tom periodu se izdvajaju Mihailo Petrović Alas i Milan Stojadinović, predratni predsenik vlade Kraljevine Jugoslavije, koji je bio i guverner distrihta i član borda RI, jedini sa naših prostora, do danas. Jedno kraće vreme u toku 1939. godine član našeg kluba bio je Ivo Andrić.

Aktivnosti Rotarija kod nas su ugašene početkom II svetskog rata. 

Klub je reosnovan 1992. godine, posle dugog perioda u kome ideja Rotarija, kao “zapadne” organizacije nisu bile prihvatljive od strane tadašnjih vlasti.

Prvi (Charter) predsednik reosnovanog RC Beograd bio je advokat Dragan Brajer, PDG (Bivši Guverner Distrihta) 2481 2010/2011, i nosilac priznanja Major Donor.