Skip to main content

Istorijat kluba

Reosnivanje našeg kluba dokumentovano je u kratkoj knjizi koju je objavio klub 1992. godine, iste godine kada je i zvanično registrovan u Rotary International. U njoj se nalaze svi ključni detalji koje možete pročitati sa sledećeg linka:

Rotari klub Beograd Prošlost i sadašnjost 1928 1940 1992
Rotari klub Beograd - Sadašnjost i budućnost - 1928-1940; 1992.

Rotari klub Beograd registrovan je kao udruženje građana 7. maja 1992. godine rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a prihvaćen od ROTARY INTERNATIONALE odlukom Borda Direktora od 8. maja iste godine.

Osnovan je 1928. godine u distriktu 77,
reosnovan 1992. godine u distriktu 1910,
a od 2000. godine bio je u distriktu 2480.
Od godine 2007. naš Rotari distrikt je 2481.
Od rotarijanske 2011 – 2012. distrikt 2483 čine Srbija i Crna Gora.

Obnavljanje rada Rotari kluba u Beogradu, prvog u Srbiji posle Drugog svetskog rata, nije išlo lako i jednostavno. Teška politička situacija, raspad Jugoslavije i najzad, rat koji je zahvatio pojedine delove zemlje, znatno su otežavali rad entuzijasta koji su radili na obnovi rotarijanskog pokreta.
Inicijativu za obnovu Kluba u Beogradu dao je gospodin Petro Pop – Stefanija, juna 1989. godine. On se tada obraća pismom centrali RI u Cirihu, Švajcarska,
s predlogom da se u Beogradu osnuje Rotari klub.
Odgovor Direktora RI za centralnu Evropu, istočni Mediteran i severnu Afriku, Pera Brenera bio je pozitivan, ne samo prema inicijativi Beograda, već i Zagreba, odnosno Ljubljane.
Pored toga, postojao je generalni stav RI da se, uz potreban oprez, pristupi osnivanju klubova u zemljama tzv. Istočnog bloka, koje su tih godina doživljavale burne promene.

Inicijativni odbor za osnivanje Kluba osnovan je 25. novembra 1989. godine, a činili su ga:

 1. Dragan BRAJER, predsednik
 2. Branko DANILOVIĆ
 3. Sava ANĐELKOVIĆ
 4. Petro POP – STEFANIJA
 5. Jovan ZDRAVKOVIĆ
 6. Dimitrije DŽAMBAZOVIĆ

Dalji nepovoljan razvoj političke situacije u Jugoslaviji komplikuje proces registracije Rotari kluba Beograd. Rotari klub Graz – Schlossberg odbija da se prihvati sponzorstva, a Pol Malat – Pokorni, bivši guverner distrikta 1910, koga je RI zadužio za širenje Rotarija u Jugoslaviji, Mađarskoj i Čehoslovačkoj, daje sugestiju da se uloge sponzora prihvati neki od bečkih klubova.

Inicijativni odbor Rotari kluba Beograd ostvaruje i druge kontakte koji bi ubrzali legalizaciju Kluba.
Novoprimljeni član Goran Alikafić krajem 1990. godine posećuje Japan i u japanskoj centrali RI (Japan Branch Office of Rotary International) govori o beogradskoj inicijativi i dobija podršku za osnivanje Kluba.
Članstvo Inicijativnog odbora u 1990 i 1991. godini se širi i novi članovi postaju:

 1. Nikola TASIĆ
 2. Nenad STANKOVIĆ
 3. Ljubomir Hadži ĐORĐEVIĆ
 4. Nikola MANDIĆ
 5. Petar RAKIN
 6. Marko ŠANJEVIĆ
 7. Srbislav MILOVANOV
 8. Razik ZARUK
 9. Smiljka SORETIĆ
 10. Dejan ČIKARA
 11. Duško MILOVIĆ
 12. Goran KAPISODA
 13. Ilija VOLČKOV

Od februara 1991. godine, Klub počinje redovno da se sastaje, četvrtkom u 20 časova u hotelu HYATT, a guverner Hubert Papušek, 20. juna 1991. godine dodeljuje Klubu status PROVISIONAL ROTARY CLUB OF BELGRADE.
Sponzorstva se prihvata Rotary club Geras, a guverner za 1991 /1992. godinu Artur Štrominger određuje past guvernera Marija Zailera –Tarbuka da bude DGSR u procesu osnivanja Rotari kluba Beograd.
Aplication for Membership predat je 21. marta, a Charter (povelja RI) dodeljena je Klubu, 8. maja 1992. godine.

ČARTER ČLANOVI ROTARI KLUBA BEOGRAD za 1992. godinu bili su:

 1. Dragomir ACOVIĆ, arhitekta – heraldika
 2. Goran ALIKAFIĆ, dipl. ing. elektrotehnike – prodaja elektronske opreme
 3. Ljubomir ANĐELKOVIĆ, arhitekta – konsalting u arhitkturi
 4. Vasilije BADRLJICA, dipl.ing. tehnologije – petrohemija
 5. Dragan BRAJER, dipl. pravnik – advokatura /Rotari klub Beograd
 6. Dr Dejan ČIKARA, dipl. ing.metalurgije – procesni inženjering
 7. Branko DANILOVIĆ, dipl. ing. saobraćaja – vazduhoplovno – tehn. služba
 8. Srđan DEDIĆ, ekonomista – naoružanje I vojna oprema
 9. Mr Dušan ĐORĐEVIĆ, dipl. ekonomista – vazduhoplovni menadžment
 10. Dimitrije DŽAMBAZOVIĆ, turizmolog - turizam
 11. Ljubomir Hadži ĐORĐEVIĆ, dipl. hemičar – prodaja laboratoriske opreme
 12. Slobodan JANKOVIĆ, poljoprivredni tehničar – proizv. hrane
 13. Goran KAPISODA, dipl. ekonomista – računovodstvo
 14. Nikola MANDIĆ, dipl. pravnik – bankarstvo
 15. Srbislav MILOVANOV, pilot – avio – saobraćaj
 16. Duško MILOVIĆ, dipl. ing. poljoprivrede – prodaja pčelarskih proizvoda
 17. Đurđe NINKOVIĆ, dipl. pravnik – advokatura
 18. Dušan PETROVIĆ, producent – pozorište
 19. Zoran POPOVIĆ, dipl. ekonomista – diplomatija
 20. Časlav RADOVIĆ, novinar – televizijsko novinarstvo
 21. Dr Petar RAKIN, dipl. ing. tehnologije – istraživanje I razvoj
 22. Beatrice SAUTER, dipl. ekonomista – prodaja kozmetike
 23. Smiljka SORETIĆ, dipl. filolog – engleski jezik – bibliotekarstvo
 24. Dr Nenad STANKOVIĆ, doktor medicine – medicina / mikrohirurgija
 25. Marko ŠANJEVIĆ, arhitekta – projektovanje
 26. Dr Nikola TASIĆ, arheolog – arheologija
 27. Dr Ilija VOLČKOV, dipl.ing. elektrotehnike – univerzitetska nastava
 28. Razik ZARUK, ambasador Sri Lanke – diplomatija
 29. Jovan ZDRAVKOVIĆ, dipl. turizmolog – kongresni turizam

Predsednici ROTARI KLUBA BEOGRAD:

 • Dragan Brajer 1992/93
 • + Goran Alikalfić 1993/94
 • Nikola Tasić 1994/95
 • + Petar Rakin 1995/96
 • Dimitrije Tomović 1996/97
 • Vojin Starčević 1997/98
 • Miodrag Zagorac 1998/99
 • Vladimir Mlađan 1999/00
 • Miroslav Šovran 2000/01
 • Predrag Đorđević 2001/02
 • Branko Krasojević 2002/03
 • Miroljub Stanojković 2003/04
 • Ljubomir Hadži-Đorđević 2004/05
 • Milan Knežević 2005/06
 • Duka Samardžić 2006/07
 • Radosav Mitrović 2007/08
 • Nikola Mandić 2008/09
 • Srđan Sretenović 2009/10
 • Srđan Milinković 2010/11
 • Veselin Kovačević 2011/12
 • Zoran Zdravković 2012/13
 • Čedomir Petrinjac 2013/14
 • Hadži Dušan Glušac 2014/15
 • Trivko Tića Savić 2015/16
 • Nenad Saković 2016/2017
 • Pavle Banić 2017/2018
 • Jovan Ilić 2018/2019
 • Srđan Milinković 2019/2020
 • Trivko Tića Savić 2020/2021
 • Ivan Petrović 2021/2022
 • Andrea Antić 2022/2023