Upravni odbor

za Rotarijansku godinu 2022/2023

Andrea Antić

Andrea Antić

Predsednik

Direktor i osnivač marketing agencije PluMedia d.o.o.

Andrea Antić

Milivoje (Minja) Tomašević

Izabrani Predsednik

Novinar, književnik, preduzetnik

Napisao: Aura Beograd, Misija Belog Anđela i još knjiga. Direktor Akademija doo i Telemedicina doo
Ivan Petrović

Ivan Petrović

Prethodni Predsednik, Odbor za članstvo

Preduzetnik, Direktor u IP Plus Studio, Beograd

Srđan Milinković

Srđan Milinković

Podpredsednik

Mašinski inžinjer, Direktor u SM Inženjering d.o.o.

Nevena Marković

Nevena Marković

Odbor za saradnju sa Rotaraktom

Mašinski inžinjer, Robert Bosch GmbH

Pavle Banić

Pavle Banić

Odbor za javni imidž

Inžinjer elektrotehnike, Direktor u SBT doo, Beograd

Ljubomir Hadži Đorđević

Ljubomir Hadži Đorđević

Odbor za Fondaciju

Diplomirani hemičar, Direktor u Ogranak Krug doo, Beograd

Jane Nedinkovski

Marko Milović

Sekretar, Odbor za administraciju

Direktor marketinga, Maja promet doo, Beograd

Hristina Kanačković

Hristina Kanačković

Rizničar

Financial Planning & Management, Energy Delivery Solutions

Hristina Kocić

Hristina Kocić

Odbor za projekte

MD Medical doctor, Clinic of Skin and Venereal Diseases, Clinical Center Niš

Nikola Mandić

Dragan Milčić

Diplomirani Ekonomista, Ugostitelj, Familija MMS

Biljana Živković

Diplomirani novinar, Beogradske Toplane

Čedomir Petrinjac

Čedomir Petrinjac

Saobraćajni inženjer, Direktor

Dragan Brajer

Advokat, Advokatska kancelarija Dragan Brajer

Dragan Radulović

Direktor
Duka Samardžić

Duka Samardžić

Diplomirani inženjer tehnologije, Penzioner

Filip Paunović

Southeast Europe Business navigator

Igor Kalajanović

Development Manager

Jane Nedinkovski

Head of Client Service

Jelena Simonović Milović

Istraživač na naučnom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Jovan Ilić

IT savetnik u penziji

Nenad Saković

Direktor u OpenIT doo

Vlade Gojković

Direktor