Skip to main content

Upravni odbor

za Rotarijansku godinu 2022/2023

Andrea Antić

Andrea Antić

Predsednik

Direktor i osnivač marketing agencije PluMedia d.o.o.

Srđan Milinković

Srđan Milinković

Podpredsednik

Mašinski inžinjer, Direktor u SM Inženjering d.o.o.

Jane Nedinkovski

Marko Milović

Izabrani Predsednik

Direktor marketinga, Maja promet doo, Beograd

Ivan Petrović

Ivan Petrović

Prethodni Predsednik, Odbor za članstvo

Preduzetnik, Direktor u IP Plus Studio, Beograd

Jelena Simonović Milović

Jelena Simonović Milović

Sekretar

Istraživač na naučnom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, STOMATOLOŠKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

Pavle Banić

Pavle Banić

Odbor za javni imidž

Inžinjer elektrotehnike, Direktor u SBT doo, Beograd

Ljubomir Hadži Đorđević

Ljubomir Hadži Đorđević

Odbor za Fondaciju

Diplomirani hemičar, Direktor u Ogranak Krug doo, Beograd

Hristina Kanačković

Hristina Kanačković

Rizničar

Financial Planning & Management, Energy Delivery Solutions

Hristina Kocić

Hristina Kocić

Odbor za projekte

MD Medical doctor, Clinic of Skin and Venereal Diseases, Clinical Center Niš

Nikola Mandić

Dragan Milčić

Diplomirani Ekonomista, Ugostitelj, Familija MMS

Ostali članovi

Biljana Živković

Diplomirani novinar, Beogradske Toplane

Čedomir Petrinjac

Čedomir Petrinjac

Saobraćajni inženjer, Direktor

Dragan Radulović

Direktor

Filip Paunović

Southeast Europe Business navigator

Igor Kalajanović

Development Manager

Jane Nedinkovski

Head of Client Service