Skip to main content

dr sc. med. Katarina Boričić

dr. sc. med. Katarina Boričić, specijalista socijalne medicine i akademski specijalista javnog zdravlja, zaposlena je u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, kao samostalni stručni saradnik.

Nacionalni je predstavnik Svetske zdravstvene organizacije za promociju zdravlja i član komisije za zdravstveno vaspitanje Crvenog krsta Srbije.

Autor je i realizator edukacija kako zdravstvenih radnika i saradnika tako i stanovništva iz oblasti unapređenja zdravlja, promocije zdravih stilova života i prevencije bolesti.

Aktivno je učestvovala u realizaciji sedam nacionalna naučnoistraživačka projekta.