Skip to main content

dr Snežana Živković

Radi u Centru za prevenciju i kontrolu bolesti, u Odeljenju za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti kao samostalni stručni saradnik. Više od 15. godina se bavi malignim bolestima, praćenjem obolevanja, umiranja i procenom rizika za nastanak ovih bolesti. Sarađuje sa kolegama iz ,,Grupe jugozapadnog balkana” u proceni opterećenosti rakom u Srbiji i šire.

Aktivno sarađuje sa kolegama iz Centra za promociju zdravlja u kontinuiranoj edukaciji kako zdravstvenih radnika tako i šire društvene zajednice.