Skip to main content

Jane Nedinkovski

Jane Nedinkovski je završio psihologiju na Univerzitetu Ćirilo i Metodije i MBA na University American College-u u Skoplju.

Za sedam godina, stekao je bogato radno iskustvo radeći u međunarodnim organizacijama, UNICEF, USAID, GfK i EBRD i u multinacionalnim kompanijama, EyeSee Research i Philip Moriss International gde trenutno radi kao Market Research Executive za jugostočnu Evropu.

Kontakt sa Rotarijem ostvario je u rodnom gradu u Skoplju u Rotarakt klubu Skoplje a potom pri prelasku u Beograd u Rotarakt klubu Beograd, gde je ostavio snažan pečat kao predsednik kluba i sveukupnim radom i doprinosom.