Skip to main content

Hadži Dušan Glušac

Rаdni vеk (dо оdlаskа u pеnziјu) prоvео u Kući PОLITIKА i zаbаvljао sе u listu PОLITIKIN ZАBАVNIK kао graphic designer.
Kао Rоtаriјаncа zаbаvljа gа rаdоvаnjе s priјаtеljimа svаkој zаpоčеtој i zаvršеnој plеmеnitој аkciјi.
Zаbаvljа sе kаd ŠЕTАЈUĆI SRBIЈОM s rоtаriјаncеm i drugаrоm Tićоm snimајu zаpustеlе i ugаšеnе mаnаstirе i crkvе.
Nајvišе gа zаbаvljа stvаrаnjе kоlаžа, slikаnjе, živоpisаnjе ikоnа, fоtоgrаfiја, graphic design...
Trеnutnо gа zаbаvljа urеđеnjе listа SRPSKI RОTАR čiјi је оsnivаč Rоtаri klub Bеоgrаd, а dоstаvljа sе nа pоlzu svim rоtаriјаncimа u nаšеm Distriktu (i širе).
Člаn ULUPUDS, UNS.
Zvаnjе Hаdži i Grаmаtu dоbiо pоslе Hоdоčаšćа u Svеtu Zеmlju zа Vаskrs 2007. gоdinе.
Trеnutnо је Cеrеmоniјаr Klubа.
Izаbrаni је prеdsеdnik Klubа zа rоtаriјаnsku 2014 – 2015. gоdinu.
Nе vоli zimu ni nа rаzglеdnici...

О Hаdžiјi:
Аutеntičаn, а prе svеgа slоbоdаn, nе rоbuје dоgмама i šаblоniма. Višе sе nе libi dа sе оkušа kао аutеntičnа ličnоst... (PОLITIKА)
Štа rеći о Glušcu? Kаkо оpisаti dvомеtrаšа, Bеоgrађаninа hеrcеgоvаčkоg pоrеklа? Меkоg kао pаprаt i žustrоg kао tеkunicа. Njеgа kојi budаn sаnjа duginе bоје... (МАGАZIN)

prof Srđan Ognjanović

Srđan Ognjanović je direktor Matematičke gimnazije od 2008.godine. Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pre toga učenik Matematičke gimnazije u kojoj sada rada.

Predvodi prestižnu srednju školu, za talentovane učenike u oblasti matematike, informatike i prirodnih nauka. Tradicionalno uspešni u svetskim razmerama, učenici ove gimnazije osvajali su brojne medalje na međunarodnim olimpijadama znanja. Kvalitet nastave ove ustanove neprestano dokazuju njeni učenici, koji upisuju svetski priznate i prestižne fakultete i koji se zapošljavaju i kod nas i širom sveta u najvećim svetskim firmama, laboratorijama i fakultetima.

Detaljna biografija na:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sr%C4%91an_Ognjanovi%C4%87#Professional_career

Zoran Simjanović Simke

Зоран Симјановић (Београд, 11. мај 1946) је српски композитор музике за филм и позориште, и професор Факултета драмских уметности Универзитета у Београду.

Рођен је у Београду 1946. У родном граду је завршио Музичку академију. Током шездесетих је свирао у музичкима саставима Силуете и Елипсе. Каријеру компоновања музике за филм је започео 1975. На Факултету драмских уметности предаје од 1993, а од 1999. до 2002. је предавао на Факултету музичке уметности у Београду. Једно вријеме је предавао и на Академији умјетности у Бањој Луци.

Живи и ради у Београду.

Освојио је више награда:[3][4]

Eleonora Gvozdenović

G-đa Gvozdenović je infektolog, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktor nauka, bivši član Radne grupe Ministarstva zdravlja za implementaciju planova aktivnosti pre i u toku pandemije gripa, član Nacionalne komisije za verifikaciju održavanja države bez poliomijelitisa i sada je predsednika Nacionalne komisije za eradikaciju morbila i rubele. Član je više strukovnih domaćih i međunarodnih organizacija.

Tema predavanja  je GRIP KAO ZOONOZA.

prof. dr Ljubiša Topisirović

Lični podaci

Datum rođenja:      3. oktobar 1946., Beograd.

e-mail:         Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

web page:   http://www.imgge.bg.ac.rs/lab06/lab06.htm

Naučna i nastavna zvanja:

1993 - Redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

1988 - Vanredni profesor, Odsek za biološke nauke, PMF, Univerzitet u Beogradu.

1979 - Docent, Odsek za biološke nauke, PMF, Univerzitet u Beogradu.

1977 - Asistent, Odsek za biološke nauke, PMF, Univerzitet u Beogradu.

1971 - Asistent istraživač, Laboratorija za Molekularnu Biologiju, Institut za nuklearne nauke "B.Kidrič", Vinča, Beograd.

Članstva u naučnim asocijacijama:

1971-dalje        - Društvo genetičara Jugoslavije (član uredjivačkog odbora časopisa Genetika).

1999-dalje        - Potpredsednik Društva genetičara Srbije.

1987-1992        - Društvo za opštu mikrobiologiju, Velika Britanija.

1987-dalje        - Srpsko biološko društvo (član uredjivačkog odbora časopisa Arch. Biol. Sci.)

1987-2004        - Srpsko biološko društvo (član Izvršnog odbora).

1991-dalje        - Američko mikrobiološko društvo.

Naučni interes:

Molekularna genetika i genetičko inženjerstvo bakterija mlečne kiseline (BMK); molekularno-genetička kterizacija prirodnih izolata BMK; proteolitički sistem BMK; bakteriocini BMK; egzopolisaharidi BMK; BMK kao probiotici; konstrukcija vektora za kloniranje i ekspresiju gene u BMK;.

Publikacije i citati  (lista publikacija u produžetku):

Autor: 114 naučnih radova, 140 saopštenja na naučnim skupovima, 36 predavanja po pozivu, 13 stručnih radova i jednog univerzitetskog udžbenika. Broj citata prema SCI: 469 (Ukupan Imppakt faktor: 118,76).

Recenzent naučnih radova za časopise Current Microbiology, Journal of Applied Microbiology, Letters in Microbiology, Research in Microbiology

Ljubisa Topisirovic doc
Found at ebookbrowse.com

Olivera Abadić

Her experience in education extends over 11 years, working as a teacher of Serbian language and literature. She currently works as principal in elementary school and as a lecturer for publishing companies and for Museum of Applied Arts.
As a very curious person who like to experience different professions, she worked as a office manager and marketing executive.
She is highly motivated and enthusiastic, creative manager and good organiser with good communication, interpersonal and business writing skills. She has ability to juggle priorities and respond quickly to situations, competence and willingness to learn and to cope with pressure.
In a free time she likes to paint and write dramas for children. She adores to travel and meet different people and their culture. That's why she organized with her team fraternizations with two school from Czech Republic, one school from Slovenia and cooperation with Italian institutions for the people with disabilities: Coperativa Lavoro malgrado tutto, Domus Laetitia, Piccolo Fiore, Carozza Bianca, Casa Lions , Universita‘ in Biella...

Specialties: Managing, strategic planning, setting annual goals and objectives, revenue generation, financial management, organizational development, event management, marketing, Teaching, proofreading...

Contact: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.