Skip to main content

Izveštaji sa svih sastanaka UO i Skupštine na intranetu kluba

Za rotarijansku godinu 2016-2017 uneti svi zapisnici i odluke sa sastanaka UO i Skupštine kluba.

Na ovom linku se nalaze sastanci UO i Skupštine.

Za rot godinu 2016-2017 uneti su svi zapisnici i odluke.

Pronalaženje neke odluke je krajnje jednostavno jer radi pretraga po ključnoj reči!!

U polje Ključna reč unesete traženu reč i kliknete na dugme Traži.

Rezultat pretrage su svi sastanci na kojima se u najavi ili odlukama pojavljuje tražena ključna reč.