Skip to main content

Zapisnik sa prve sednice UO

Na sastanku se diskitovalo o uvodjenju novog koncepta klupske administracije i mogucnostima za uštedu i unapređenje, koje je predložio predsednik kluba i koji je u načelu podržan od strane prisutnih članova UO i članova kluba.